24 februari 2019: 7e Zondag door het C-jaar

Introitus: Domine, * in tua misericordia

Graduale: Ego dixi

Alleluia: Verba mea

Offertorium: Intende voce

Communio: Narrabo omnia

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing: 1 Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23    David spaart zijn vijand

26  2 Toen ging Saul met drieduizend uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. 

7 David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken; Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. 8 Toen zei Abisai tegen David: ‘Nu levert God uw vijand aan u uit. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Eén stoot! Meer is niet nodig!’ 9 Maar David zei tegen Abisai: ‘Nee, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de HEER?’ 

 12 David nam de lans en de waterkruik van het hoofdeinde van Saul weg en zij gingen terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker; iedereen sliep door, want de HEER had hen in een diepe slaap gedompeld. 13 Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op de top van een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. 

 22 David antwoordde: ‘Hier is uw lans, koning, laat een van uw mannen hem maar komen halen. 23 De HEER vergeldt ieders rechtschapenheid en trouw. De HEER had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb mijn hand niet willen opheffen tegen zijn gezalfde.

Toen ging David weg, en ging Saul terug naar zijn woonplaats.

2e Lezing: 1 Kor. 15,45-49                           Christus, hoofd van een nieuwe mensheid

45 Dit is de zin van wat er staat geschreven; de eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. 46 Maar niet het geestelijke komt het eerst; het natuurlijke gaat eraan vooraf, daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. 48 Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen, op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken. 49 En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. 

Evangelie: Lucas 6,27-38                             Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is

27 Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, 28 zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden. 29 Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere, en pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. 30 Vraagt iemand je om iets, geef het, en pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. 31 Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. 33 En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. 34 En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. 36 Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. 38 Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol zal je in de schoot geworpen.

TERUG