Zondag 23 december 2018: 4e Zondag van de Advent (C-Jaar)

Introitus: Rorate * caeli

Graduale: Prope est Dominus

Alleluia: Veni, Domine

Offertorium: Ave * Maria

Communio: Ecce virgo * concipiet

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:   Micha 5,1-4a                        Ik ben gekomen om uw wil te doen

5 1 U, Betlehem in Efrata, al bent u klein onder Judaís stammen,  toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over IsraŽl gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.í 2 Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van IsraŽl. 3 Dan neemt Hij de macht in handen en hoedt Hij hen door de kracht van de HEER, de verheven naam van de HEER, zijn God. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat Hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde: 4 dat zal vrede zijn.

2e Lezing:  HebreeŽn 10,5-10                 Ik ben gekomen om uw wil te doen

5 Daarom zegt Hij dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam bereid. 6 Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. 7 Toen zei Ik: Hier ben Ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat. 8 Eerst zegt Hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt U niet gewild, die konden U niet behagen - hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 9 En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. 10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Evangelie: Lucas 1,39-45                       Gezegend is de vrucht van uw schoot            

39 Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. 40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. 41 Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met heilige Geest. 42 Ze riep met luide stem: ĎGezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. 43 Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? 44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. 45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.í

TERUG