2e Zondag van de Advent in het B-jaar, 10 december 2017

Introitus: Populus Sion

Graduale: Ex Sion

Alleluia: Laetatus sum

Offertorium: Deus * tu convertens

Communio: Ierusalem * surge

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing: Jesaia 40,1-5.9-11           Een stem roept: Baant de Heer een weg

40 1 ‘Troost, troost mijn volk’, zegt uw God. 2 ‘Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is, dat zijn schuld is voldaan, dat het uit de hand van de HEER een dubbele straf voor al zijn zonden ontvangen heeft.’ 3 Luister, iemand roept:  ‘Bereid de HEER een weg in de woestijn, in het dorre land, een rechte baan voor onze God. 4 Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte. 5 De heerlijkheid van de HEER zal zich openbaren, en alle mensen zullen haar zien, want de mond van de HEER heeft gesproken.’  9 Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion, verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde, verhef haar, en wees niet bang. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Hier is uw God.’ 10 Hier is de Heer GOD. Hij komt in kracht; de heerschappij is in zijn hand; kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee, en zijn werk gaat voor Hem uit. 11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en Hij draagt ze aan zijn borst terwijl Hij de ooien leidt.  

2e Lezing: 2 Petrus 3,8-14                 God wil dat allen tot inkeer komen

8 Eén ding echter, geliefden, mag u niet ontgaan: voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag. 9 De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar Hij heeft geduld met u, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. 10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde, en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. 11 Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven! 12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. 13 Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.

Evangelie: Marcus 1,1-8                  Bereidt de weg van de Heer

BEGIN van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om uw weg te banen; 3 een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, 4 zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. 5 Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. 6 Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij kondigde aan: ‘Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’

TERUG