Zondag 1 oktober 2017: 26e Zondag door het A-Jaar 

Introitus: In nomine Domini

Graduale: Christus factus est

Alleluia: Paratum cor

Offertorium: Super flumina

Communio: Memento * verbi tui

De bijbellezingen van vandaag (Willibrordvertaling) volgen hierna:

1e Lezing EzechiŽl 18,25-28                                Oproep tot bekering

24 Maar als een rechtvaardige van de weg van gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen en dezelfde gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal hij dan in leven blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet meer mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal hij sterven. 25 Hier brengt u tegenin: ` `De weg van de Heer is niet recht!'' Luister toch, volk van IsraŽl: Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? 26 Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven; vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. 27 En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. 28 Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag; hij zal in leven blijven en niet sterven.

2e Lezing: Brief aan de Christenen van Filippi 2,1-11    Onbaatzuchtigheid naar het voorbeeld van Christus

1 Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 2 maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. 3 Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. 4 Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. 5 Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was:  6 Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. 7 Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. 9 Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat, 10 opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, 11 en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

Evangelie: MatteŁs 21,28-32                                Inkeer en bekering

28 Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: ` `Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.'' 29 Hij antwoordde: ` `Nee, ik wil niet.'' Later bedacht hij zich en ging toch. 30 Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: ` `Goed, heer.'' Maar hij ging niet. 31 Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?' Ze zeiden: `De eerste.' Jezus zei hun: `Ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. 32 Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken. Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken.

TERUG