Zondag 10 juni 2018: Tiende Zondag door het B-Jaar

Introitus: Si iniquitates

Graduale: Propitius esto

Alleluia: Deus, qui sedes super thronum

Offertorium: Illumina * oculos

Communio: Quicumque fecerit

De bijbellezingen van vandaag volgen hierna:

1e Lezing:Ez. 17,22-24             Herstel van het Godsvolk

'22 Zo spreekt de Heer GOD: Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg; 23 op de hoge bergen van IsraŽl zal Ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. 24 Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de HEER, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb, en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren en een dorre

 

 2e Lezing:   2e Brief a.d. Christenen van Korinte 5,6-10          In geloof op weg naar de Heer 

5 1 Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel. 2 Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol verlangen om onze hemelse woning over de andere aan te trekken, 3 als wij tenminste, eenmaal ontkleed, niet naakt zullen staan. 4 Zolang wij nog in deze tent wonen, zuchten wij en voelen wij ons bezwaard, omdat wij ons niet willen ontkleden maar de nieuwe kleren over de oude willen aantrekken, zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven. 5 God zelf heeft ons hiervoor gereedgemaakt, toen Hij ons de Geest als onderpand gaf.         6 Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer. 7 Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing. 8 Maar we houden moed en zouden liever vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer. 9 Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen, of we nu thuis zijn of in den vreemde. 10 Want wij allen moeten voor Christus' rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.

Evangelie: Marcus4,26-34                                                     Het Rijk Gods: wonderbare groei

26 Ook zei Hij: `Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. 27 Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. 28 Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. 29 Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'         30 Ook zei Hij: `Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis geven we het weer? 31 Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het is het kleinste van alle zaden op aarde, 32 maar als het gezaaid is, komt het op en wordt het groter dan alle andere struiken en het krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.' 33 Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord, voorzover ze in staat waren het te horen. 34 Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen, maar als ze onder elkaar waren, legde Hij zijn leerlingen alles uit.

TERUG